A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI 


Maga a ,,kompozíció,, szó a latin ,,composito,, szóból ered, amely azoknak az elemeknek, részeknek a fogalmát jelenti, amelyek összeillesztése során valamilyen egységes egész jön létre.

Kompozíció- egy művészi alkotás formai elemeinek összeállítása, összeillesztése egy egységes, szerves egésszé, mely szemléletes, eszmei és művészi tartalmat fejez ki.

Az öltözék kompozíciója
Az öltözék elemeinek összeállítása egy egységes egésszé. Ha egy különálló, független ruhadarab kompozíciójáról beszélünk, például egy blúzról, akkor alkotóelemeknek a blúz elejét, hátát, ujjait, gallérját, zsebeit, gombjait fogjuk tekinteni. Ha egy kosztüm vagy öltöny kompozíciójáról beszélünk, akkor a kosztümkabát vagy zakó, a nadrág, a blúz, a fejfedő, a cipők és az összes kiegészítő egységére gondolunk.

A kompozíció törvényei és szabályai
Az egyik legalapvetőbb szabály a kompozíció középpontjának megléte. A kompozíció a modell azon hangsúlyos része, amelyet első pillantásra észre veszünk. Kifejezhető színnel, szokatlan formával, dekorációs elemmel stb. azt lehet mondani, hogy a kompozíció középpontja az az elem, amely köré a ruha összes többi eleme csoportosul, amelynek ezek az elemek alá vannak rendelve és amelyek függnek tőle.

Kialakítható több elem társításával. Az esetek többségében ez elősegíti a művész elképzelésének árnyaltabb kifejezését.


A kompozíció eszközei
Az arány- az egész részeinek egymás közötti, meghatározott, kölcsönös viszonya, arányossága.

Az arányok jelentős mértékben meghatározzák a ruhadarab térbeli felépítésének egységét. Ha megsértjük az öltözék arányaival kapcsolatos elveket, akkor előfordulhat, hogy a látvány nem lesz megfelelő.

A szép arányok fogalma többször is változott az évszázadok során. A különböző arány rendszerek alkalmazása a divatos esztétikai ideálokkal volt kapcsolatos, továbbá a stílusjellemzőkkel és az aktuális kompozíciós fortélyokkal.
Nyilvánvaló, hogy a formák tömegének ilyen jellegű változásai csak illuzórikusak, nem pedig ténylegesek.

A fények és árnyékok játéka
Meghatározza a terjedelem és a kidolgozás látványát, képes arra,hogy egységesítse vagy felossza egy tárgy felületét. a fények és árnyékok játéka függ a tárgy formájától, felületének domborulataitól és a világítástól.
Intenzív fény visszatükröző anyag a selyem.

Méretarányosság 
A méretarányosság a ruhadarab szerkezeti méreteinek vizuális és térbeli jellemzője.

Ritmus
A részek egymáshoz való viszonya, sorrendjük figyelembevételével.Az elemek egymásutánisága.

Statika és dinamika
Kijelenthetjük, hogy környezetünkben a kompozíció leggyakoribb fajtái a statikus és dinamikus kompozíció.
A statikus kompozíció a nyugalom a mozdulatlanság, a formák zárt kialakítása.
A dinamikus a tényleges és potenciális mozgás, a növekedés, a fejlődés jelenlétéről tanúskodik.
A statika és dinamika általában kiegészítik egymást.

Szimmetria és aszimmetria
A szimmetria alatt hagyományosan azt értjük, hogy a forma jobb és bal része egybevágó a formát két egyenlő részre bontó, középen elhelyezkedő függőlegeshez viszonyítva.
Az aszimmetria ellentétes fogalom, itt nem beszélhetünk a két rész egybevágóságáról.

Kontraszt- szembeállítás
Azonosság-megfelelőség
Árnyalat-óvatos, alig észrevehető átmenet

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések